Policy


Kristianstad Ridsällskap vill

· Bidra till att ge barn, ungdomar och vuxna en aktiv fritidssysselsättning samt möjligheten att aktivt engagera sig i klubbens verksamhet. Arbeta för att främja psykisk och fysisk hälsa hos alla målgrupper vi har i föreningen: barn, ungdomar, vuxna och när vi har en anläggning tillgänglig för alla även personer med olika funktionsnedsättningar.

· Bibehålla en stark ”vi-känsla” och öka gemenskapen både i och mellan ridgrupperna i alla ålderskategorier.

· Erbjuda en god ridverksamhet på alla nivåer inom Svenska Ridsportsförbundets godkända discipliner.

Föräldrar ska känna att ridskolan är en trygg och säker plats för deras barn och ungdomar. Ridskolan strävar efter att vara ett föräldrastöd när det finns ett ökat behov för det.

Föreningen vill ge personer med funktionsnedsättningar möjlighet till en aktiv fritid. och skapa delaktighet för alla i föreningslivet. Föreningen vill även skapa möjligheter för personer med olika funktionsnedsättningar att komma in på arbetsmarknaden.

 

Föreningen har för att möta visionen skapat en anläggning med flera aktivitetsytor för att ge fler möjlighet att upptäcka tjusningen med ridsporten.

Föreningen arbetar för att:

Motarbeta användning av alkohol, narkotikamissbruk, doping.

Bekämpa rasism, mobbning, diskriminering genom att arbeta med frågor om alla människors lika värde.
Aktivt utbilda barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar om deras rättigheter.

Använda FNs konvention om barns rättigheter och FNs konvention om personer med funktionsnedsättningars rättigheter.

· Vi använder lokalproducerat foder till hästarna. När vi har ridläger köper vi till viss del lokalproducerad mat.
Vi pantar burkar och returflaskor som ungdomssektionen samlat in och visar därmed att det lönar sig att panta.

· Vi källsorterar så mycket som möjligt.

· Vi strävar efter att använda miljövänligt tvättmedel i vår nya stora tvättmaskin avsedd för hästtäcken m.m.

· Vi köper miljövänlig energi.

Föreningen försöker komma på nya lösningar för att göra så lite klimatpåverkan som möjligt.

Vi vill bevara landsbygden och ge fler en möjlighet att uppleva landsbygden.


Kristianstad Ridsällskap arbetar för:

· Jämställdhet

· Integration

· Barn och ungdomar

· Kompetensutveckling

· Stärka sin konkurrenskraft

· Förbättrad livskvalité och folkhälsa

· Personer med olika funktionsnedsättningar i alla åldrar

 

Välkomna!

Kristianstad ridsällskap