KRISTIANSTAD RIDSÄLLSKAP

Klabbarpsgården

Den familjära ridskolan

Ridskolan

Här hittar du information om ridskolans verksamhet, grupper, tider och priser.

Föreningen

Välkommen att bli medlem i Kristianstads ridsällskap! Medlemsinformation hittar du här.

UNgdomssektionen

För dig som är 13 år och uppåt. Information om aktiviteter och kontaktuppgifter.

Evenemang

Information om våra olika aktiviteter och evenemang. Aktuella evenemang hittar du i kalendern.